top of page

Kjell J Matland and Ministry

KjMCO Mission

Kj Matland & CO                                     

Org nr: 926 447 661

Bergen, Norge

Forkynner, Lærer, Jesu tjener.

KjMCO Mission / Kj Matland & Co

Norsk

KjMCO  / Kj Matland & Co er Kjell J Matland sin virksomhet. Kjell og hans team driver med gate evangelisering, forkynnelse, internett undervisning og forbønn. Vi opererer utenom alle kirkesamfunn og sekter, både innenlands og utenlands. Vi representerer bare Jesus, ikke noen medlems organisasjon eller gruppe.  På gaten forkynner vi evangeliet på to minutter. Vi forklarer essensen i hele evangeliet på ca to minutter. Mange som velger å høre, velger da også å si ja til Jesus.  Vi kan så hjelpe med fellesskap uten medlemskap. Sannheten i Guds ord setter fri. Om du ønsker vår tjeneste der du er eller i din by, kan du gjerne kontakte oss. 

English

KjMCO / Kj Matland & Co is Kjell J Matland's gospel ministry. Kjell and his team is engaged in street evangelism, preaching, online gospel teaching, intercession and prayer. We operate outside of all denominations and sects, both domestically and abroad. We represent only Jesus, not any member organization or group.  On the street we preach the gospel in  two minutes. We explain the essence of the whole gospel in about two minutes. Many who choose to listen also choose to say yes to Jesus.  We can then help to fellowship without membership. The truth of God's Word sets us free. If you would like our service where you are or in your city, you may contact us.

HVEM JEG ER
HVA JEG GJØR
 OG HVEM JEG ARBEIDER  FOR

For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Joh 3:16

 

           Jeg (vi) tjener og elsker Jesus Kristus, ingen kirkesamfunn eller lignende. Jeg stoler på Jesus og tilhører Ham. Hensikten med mitt liv og arbeid er derfor å bygge Guds rike, Hans Kirke / Menighet, ikke min egen.

            Jeg underviser og forkynner slik Gud åpenbarer sitt ord for meg. Mange liker dette, både i inn og utland. Har tjent Jesus rundt omkring i verden. I det siste har jeg arbeidet for det meste i Norge, på gaten og ellers, sammen med andre (vi) og alene. Jeg tjener ettersom Gud gjør meg i stand til det.

              Jeg ser mange mennesker bli frelst, helbredet og utfridd. Det er fint å oppleve at Gud fortsatt vandrer med sine tjenere, idet Han stadfester sitt ord med sin ånd og kraft. Siden handling ofte taler bedre enn ord, har jeg lagt ved noen videoer under. Noen er på engelsk og noen på norsk.  Du kan finne alle vidoene mine på YouTube, ved å trykke på ikonet øverst på siden. 

 

Håper du vil støtte dette arbeidet. Du kan gjøre det ved å bruke Paypal, Vipps, World Remit, Western Union eller Bank konto. En arbeider er sin lønn verd, 1Tim 5:18.

 

Bank Konto: 1506 59 68719

IBAN: NO23 1506 5968 719

BIC: DNBANOKKXXX

 

 

Takk. Må Gud velsigne deg og Guds nåde være

med deg.

Shalom

Guds Fred

 

PayPal ButtonPayPal Button
Vipps nr: 698218
All Videos

All Videos

Watch Now
bottom of page